Marktjänster på Västkusten

Antons Schakt & Entreprenad AB hjälper företag och privatpersoner med alla vanligt förekommande arbeten inom Mark & Entreprenad. Företaget är baserat i Lilla Edet och utför markprojekt framförallt lokalt på Västkusten, Hamburgssund och Fjällbacka.

Vi utför följande Entreprenadtjänster

  • Husgrunder
  • Schaktning och Tomtplanering
  • Husdränering
  • Vatten & Avlopp
  • Vägarbeten
  • Diken
  • Kabelschakter

Antons Schakt utför även Rivningar och Stensättning. Inget jobb är för litet eller stort för oss. Vi utför större entreprenadprojekt till de större byggherrarna till mindre schaktnings-jobb på tomter tillhörande småhus och privatpersoner.

Över 25 års Erfarenhet

Företaget startades 1990 av Morgan Antonsson som fortsatt driver bolaget. Idag har Antons Schakt sex anställda grävmaskinister och som litet företag lever vi yrkeskunnande, noggrannhet och service-känsla. Det har borgat för fortsatt förtroende från våra uppdragsgivare och nya markprojekt genom rekommendation.

Grävarbeten runt om Bohuslän

Företaget har en modern maskinpark, är medlemmar i branschorganisationen Maskinentprenörerna. Antons Schakt samarbetar med leverantörerna Ahlsell och Sotenäs Trä för kvalitetsmaterial och långsiktiga kundlösningar. Vi innehar erforderliga entreprenadförsäkringar och F-Skattsedel.

Välkommen att kontakta oss för hjälp i ditt nästa Gräv & Entreprenadprojekt!